strona główna

Świetlica

Świetlica jest czynna od 12:30 do godziny 18:00.

👧 W ramach świetlicy odbywają się zarówno zajęcia odpłatne, jak i nieodpłatne (patrz zakładka zajęcia dodatkowe).

👦 Opieka na świetlicy jest nieodpłatna.

👧 W zajęciach świetlicowych uczestniczą uczniowie klas 1- 3.

👦 Dla chętnych osób istnieje możliwość odrabiania lekcji. 

👧 Rodzice zgłaszają dziecko na świetlicę na początku roku szkolnego.

👦 W ramach zajęć świetlicowych mogą odbywać się krókie wycieczki np. do pobliskiego lasu.