strona główna

Czesne

Czesne:

💰 wynosi 890 zł miesięcznie, płatne z góry do 10 każdego miesiąca,

💰 jest płatne 12 miesięcy w roku 

💰 istnieje możliwość opłat z góry za 6 miesięcy lub rok (przysługuje wówczas rabat),

💰 rodzeństwo ucznia uczęszczającego do naszej szkoły korzysta ze zniżek,

💰 dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach obniżyć jego wysokość.