strona główna

Czesne

Czesne:

💰 wynosi 700 zł miesięcznie, płatne z góry do 10 każdego miesiąca,

💰 jest płatne 12 miesięcy w roku (700 zł), lub 10 miesięcy w roku (840 zł),

💰 istnieje możliwość opłat z góry za 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok (przysługuje wówczas rabat),

💰 rodzeństwo ucznia uczęszczającego do naszej szkoły korzysta ze zniżek,

💰 dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach obniżyć jego wysokość.