strona główna

Rekrutacja

Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie!

Oto kolejne kroki, które trzeba wykonać, aby dziecko mogło stać się uczniem naszej Szkoły: 

👣1. Zgłoszenie telefoniczne kandydata (518 051 547) i umówienie spotkania z przedstawicielem szkoły.

👣2. Spotkanie rodziców kandydata z przedstawicielem szkoły i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

👣3. Wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły:

             a) podanie można złożyć bezpośrednio w sekretariacie;

             b) lub mailowo, korzystając z formularza ze strony szkoły

👣4. Dostarczenie kopii aktu urodzenia dziecka (do skretariatu szkoły).

           a) W przypadku przeniesienia ucznia z innej szkoły należy dostarczyć także kopię świadectwa 

            potwierdzającego ukończenie poprzedniej klasy.

            b) W przypadku posiadania przez dziecko opinii lub orzeczenia, należy dostarczyć także te dokumenty w wersji oryginalnej.

👣5. Wszelkie formalności związane z przeniesieniem ucznia z innej szkoły załatwia nasza placówka.

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

Proszę o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach do klasy 1

DANE OSOBOWE UCZNIA

DANE OSOBOWE MATKI

DANE OSOBOWE OJCA

W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij wiadomość