strona główna

Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

 1 września 2021 r.  Rozpoczęcie zajęć szkolnych
 13 - 14 października 2021 r.  Dzień otwarty
 19 października 2021 r.   Święto Szkoły. Ślubowanie uczniów klas I
 17 - 18 listopada 2021 r.  Zebrania z rodzicami – śródrocze
 15 - 16 grudnia 2021 r.  Zebranie z rodzicami – oceny przewidywane
 22 grudnia 2021 r.  Wigilie klasowe
 23 - 31grudnia 2021 r.  Zimowa przerwa świąteczna
 14 stycznia 2022 r.  Wystawienie ocen na I śródrocze
 26 - 27 stycznia 2022 r.

 Spotkanie z rodzicami  (podsumowanie I śródrocza)

 Spotkanie dla rodziców klas VIII

 (omówienie wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty)

 Od 26 stycznia 2022 r.  II śródrocze
 31.01 – 13.02. 2022 r.  Ferie zimowe
 16 - 17 marca 2022 r.  Dzień otwarty
 14 – 19 kwietnia 2022 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
 27 - 26 kwietnia 2022 r.

 Zebrania z rodzicami – śródrocze

 Spotkanie dla rodziców klas VIII

 (procedury egzaminu ósmoklasisty 2022)

 24 maja 2022 r.  Zebrania z rodzicami – oceny przewidywane
 24 maja 2022 r.  Egzamin ósmoklasisty – język polski
 25 maja 2022 r.  Egzamin ósmoklasisty – matematyka
 26 maja 2022 r.  Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny
 24 czerwca 2022 r.  Zakończenie zajęć szkolnych
 25. 06  – 31.08. 2022 r.  Ferie letnie

 

 Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 1 września 2021 r.
 12 listopada 2021 r.
 2 maja 2022 r.
 24, 25, 26 maja 2022 r. egzaminy ósmoklasisty
 17 czerwca 2022 r.
 24 czerwca 2022 r.