“Pij ze źródła, nie z konewki”

- brat Albert Chmielowski