strona główna

2021-05-12

Odeszła Pani Teresa Kaszuba-Jaworska

Pani Tereska - taką ją zapamiętaliśmy, stojącą w progu szkoły, uśmiechniętą, czasem stanowczo zwracającą uwagę. Była z pokolenia nauczycieli surowych i wymagających, ale jakże życzliwych! Była matematykiem i fizykiem, ale uczyła także czytania, pisania i wspierała wszystkich, gdzie tylko mogła. Któż ze starszych roczników nie pamięta Jej wyjątkowych pączków, na które się czekało cały rok! Upiekła je nawet wtedy, kiedy doznała skomplikowanego złamania prawej ręki, bo wiedziała, że nie może zawieść.

Prywatnie jest mamą naszej pani dyrektor. Oficjalnie, pani Teresa Kaszuba-Jaworska, była nauczycielką i wieloletnim dyrektorem szkół. Największej wówczas w mieście SP nr. 2, której nadała imię Jana Kochanowskiego, jednocześnie także prowadziła Zasadniczą Szkołę Zawodową (tak, była taka w Ząbkach). Później pełniła funkcję miejskiego dyrektora szkół, czuwając nad remontami i inwestycjami ząbkowskich przedszkoli i szkół. Była radną naszego miasta, zakładała gazociąg w Ząbkach, chodząc od domu do domu i przekonując ludzi. Za swoje zasługi została uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pracowała niemal do ostatniej chwili, przyjeżdżając do naszej szkoły nawet wtedy, gdy skończyła 80 lat (z tego okresu jest też zdjęcie nr. 1). Zatroskana nawet o drobne z pozoru rzeczy, czuwała nad poziomem nauczania, wszystko robiąc bezinteresownie i nieodpłatnie.

Nie ustawała w pomocy innym, chociaż mogła w końcu odpocząć po trudach życia. Już jako mała dziewczynka doświadczyła niemieckiej i sowieckiej okupacji. Razem z całą rodziną została wyrzucona z domu i ustawiona pod ścianą z groźbą rozstrzelania. Później także cierpiała biedę, bo była córką "kułaka", co miało swoje finansowe skutki. Mimo to, z zaparciem kończyła kolejne szkoły i była jedną z trzech osób w szkole nr 2, posiadających w latach siedemdziesiątych wyższe wykształcenie. Z natury energiczna i operatywna, nie załamała się nawet wtedy, gdy została młodą wdową, wychowującą dwójkę dzieci.

Jej dobroć, pogoda ducha, poczucie humoru, ale też i cięte riposty, pozostaną w naszej pamięci. Odeszła do domu Ojca nad ranem, 12 maja. Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę, 15 maja o godz. 16:00 w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Wcześniej o godz. 15:00 można pomodlić się przy Jej trumnie w sąsiadującej kaplicy.

Pani Tereska przez szereg lat wspierała osierocone dzieci i wielokrotnie prosiła, aby zamiast kwiatów na Jej pogrzebie, wesprzeć datkami potrzebujących. Dlatego też gorąco prosimy o wrzucanie datków do puszek, które będą trzymali przed kościołem wolontariusze. Zostaną one przelane na konto sierocińca w Kamerunie: https://www.facebook.com/dariuszmisjakamerun

Dziękujemy za składane liczne kondolencje, wyrazy wsparcia a przede wszystkim za modlitwę. Pani Tereska była osobą wierzącą, razem z Nią cieszymy się więc radością Nieba.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na wieki. Amen.

Zobacz też inne aktualności