strona główna

Zajęcia dodatkowe

Dbając o wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, proponujemy różne zajęcia dodatkowe:

 

Zajęcia dodatkowe

Koszt zajęć

 

Ilość zajęć w tygodniu

 

Płatność

Rytmika

 

opłata zawarta jest w czesnym

 

dwa razy w tygodniu

 

opłata zawarta jest w czesnym

J. Angielski

 

 

opłata zawarta jest w czesnym

dwa razy w tygodniu

 

opłata zawarta jest w czesnym

Profilaktyka logopedyczna

 

opłata zawarta jest w czesnym

Raz w tygodniu

opłata zawarta jest w czesnym

Szachy

 

10,00zł*

raz w tygodniu

z dołu, opłacane w przedszkolu

(za odbyte już zajęcia)

 

LEGO

ROBOTYKA

25,00zł*

raz w tygodniu

z dołu, na konto

(za odbyte już zajęcia)

Tańce

 

40,00zł**

raz w tygodniu

z dołu, na konto

(za odbyte już zajęcia)

Gimnastyka

Korekcyjna

 

50,00zł**

dwa razy w tygodniu

z dołu, na konto

(za odbyte już zajęcia)

Logopedia indywidualna

40,00zł*

raz w tygodniu

z dołu, na konto

(za odbyte już zajęcia)

 

Formą płatności za zajęcia dodatkowe jest przelew na poszczególne konta nauczycieli, które dostawać będą Państwo w mailach na początku każdego miesiąca.

* Koszt jednych zajęć. Opłata miesięczna jest uzależniony od ilości zajęć w miesiącu.

** Opłata za cały miesiąc.