strona główna

Ramowy rozkład dnia

GODZINY

RODZAJ CZYNNOŚCI

7.00 – 8.15

Własna aktywność dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowe,
• pomoc w przygotowaniu do zajęć,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.00–11.15

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu,

• zabawy organizowane i swobodne,
• obserwacje.

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu,

• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

11.30-12.00

Obiad.

12.00-14.15

Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni.
Grupy starsze:
• relaksacja przy muzyce,

• kwadrans na bajkę.

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu:

• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy tematyczne.

14.15-14.30

Przygotowanie do podwieczorku,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.30-15.00

Podwieczorek.

15.00-17.30

Zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu.