strona główna

Kolonie

Za organizację kolonii odpowiedzialna jest Pani Monika Pikulska.

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy:

1) uczniów klas 1 - 5 na wyjazd do ( w trakcie ustaleń)

2) uczniów klas 5 - 8 na wyjazd EuroWeek. Zajęcia odbędą się w malowniczo położonych górskich miejscowościach na Ziemii Kłodzkiej. Wyjazd odbędzie się w II połowie lipca (dokładny termin zostanie podany później).